Vitajte na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Anton TABAČÁKA, Ph.D.

Poskytujeme právne služby a právne poradenstvo v celom spektre slovenského práva.
Našim cieľom je poskytovať klientom komplexné, kvalitné služby na najvyššej úrovni,
so zachovaním profesionality, diskrétnosti a odbornej úrovne.


Právne služby

 • Rodinné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Pozemkové právo
 • Slovenské právo
  v kontexte s právom
  európskych spoločenstiev
 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Dedičské právo
 • Medzinárodné právo
 • Európske právo
 • Právne poradenstvo
  pri správe a čerpaní eurofondov
 • Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Spolupracujeme s odborníkmi

 • exekútori, notári
 • daňoví poradcovia,
 • účtovníci
 • znalci oceňovania majetku a práv
 • vykonávatelia dobrovoľných dražieb
 • realitné kancelárie
 • mediátori
 • tlmočníci a ďaľší
Copyright © 2020 Advokátska kancelária Tabačák. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.