Doména tabacak.eu bola zaregistrovana, obsah sa pripravuje.

Advokátska kancelária
JUDr. Anton TABAČÁK, Ph.D.
Hlavná 82, 027 42 Oravský Biely Potok
pobočka: Trojičné námestie 174, 027 44 Tvrdošín
pobočka: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
IČO: 42 221 919
IČ DPH: SK1080526392
web: www.tabacak.eu